If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Tolka proportionalitetskonstant i grafer

Problem

De tre linjerna representerar avståndet i kilometer som tre cyklister har färdats.
Vilken cyklist är långsammast?
Välj 1 alternativ: