If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Subtrahera negativa tal repetition

Gå igenom grunderna för subtraktion av negativa tal och öva på några uppgifter.

Subtrahera negativa tal

Att subtrahera ett tal är detsamma som att addera talets motsats (additiva invers).
Vi tittar på två exempel:
minus, 5, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
10, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, end color #e07d10, equals, 10, start color #e07d10, plus, 3, end color #e07d10
Observera: I båda exemplen ändrar vi subtraktion till addition och ändrar tecknet på det andra talet till det motsatta tecknet.
Vill du veta varför detta fungerar? Kolla in denna video.
När vi har en additionsuppgift, så går den att lösa.

Exempel 1: negativ minus negativ

Subtrahera minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis.
Steg 1: Skriv om som en additionsuppgift
minus, 5, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, 6, end color #e07d10
Steg 2: Starta vid det första talet i additionsuppgiften, här minus, 5:
Steg 3: Flytta 6 positioner åt höger. Vi flyttar 6 åt höger eftersom att addera 6 ökar vårt tal med 6.
minus, 5, plus, 6 tar oss till 1 på tallinjen.
minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, equals, 1

Exempel 2: negativ minus positiv

Subtrahera minus, 4, minus, 7.
Steg 1: Skriv om som en additionsuppgift
minus, 4, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 4, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
Steg 2: Börja vid det första talet i additionsuppgiften, här minus, 4:
Steg 2: Flytta 7 positioner till åt vänster. Vi flyttar 7 åt vänster eftersom att addera minus 7 minskar vårt tal med 7.
minus, 4, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis tar oss till minus, 11 på tallinjen.
minus, 4, minus, 7, equals, minus, 11
Vill du veta mer om subtraktion av negativa tal? Spana in denna video.

Öva

Uppgift 1
  • Nuvarande
Subtrahera.
minus, 8, minus, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, equals
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
  • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
  • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
  • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vill du öva på fler uppgifter om subtraktion med negativa tal? Kolla in den här övningen.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.