Om du ser detta meddelande så betyder det att vi har problem med att hämta externa resurser till vår webbsajt.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Huvudinnehåll

Kvadranterna i ett koordinatsystem

Lär dig om de fyra kvadranter som bildar ett koordinationssystem. Skapad av Sal Khan och Monterey Institute for Technology and Education.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

I vilken kvadrant ligger punkten (-7, 7)? Vi repeterar vad en kvadrant är. En kvadrant än en av de fyra sektionerna på koordinatsystemet. Och när vi pratar om sektioner så pratar vi om sektionerna som är delas upp av koordinataxlarna. Så det här är x-axeln, och den här upp-och-ner-axeln är y-axeln, och du kan se att de delar upp koordinatsystemet i fyra sektioner. Vi kallar var och en av dessa sektioner kvadranter. Den här, där både x- och y-värdena är positiva, kallar vi den första kvadranten, och vi använder den romerska siffran I. Om vi sedan går moturs i koordinatsystemet... Den här kvadranten, där x-värdena är negativa och y-värdena är positiva, kallar vi den andra kvadranten. Vi kallar den här den andra kvadranten. Sedan går vi ner här, där både x-värdena är negativa och y-värdena är negativa. Vi kallar den här för den tredje kvadranten. Än en gång använder vi romerska siffror. Till slut så har vi kvadranten där x-värdena är positiva men y-värdena är negativa, vi kallar den för den fjärde kvadranten. Så vi tar reda på vilken kvadrant punkten (-7, 7) ligger i. Det finns två sätt att göra det på, dels kan du tänka: vi har ett negativt x-värde, vårt x-värde är negativt, så vi går till vänster, vi kommer att vara på den här sidan. Vi kommer att vara på den här sidan av koordinatsystemet. Så bara från det att vi vet att x-värdet är negativt vet vi att vi är i antingen den andra eller tredje kvadranten. Nu vet vi också att y-värdet är positivt, vi vet att y-värdet är positivt... Så om x-värdet är negativt och y-värdet är positivt kommer vi att landa någonstans här i den andra kvadranten. Det andra sättet att göra det är att helt enkelt rita ut den här punkten och se att den hamnar i den andra kvadranten, så vi testar det. Om x är minus 7, det är minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Gjorde jag rätt nu? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Så x är minus 7, och sedan ska vi gå upp 7, eftersom y är lika med plus 7. Så en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Så punkten (-7, 7) är här. Den ligger tydligt i den andra kvadranten.