If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Addition av negativa tal repetition

Gå igenom grunderna för addition av negativa tal och öva på några problem.

Addera negativa tal med en tallinje

Addition av 2 negativa tal

Vi adderar minus, 6, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis.
Steg 1: Börja med det första talet, i det här fallet minus, 6:
Steg 2: Flytta 7 positioner till åt vänster. Vi flyttar 7 åt vänster eftersom att addera minus 7 minskar vårt tal med 7.
minus, 6, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis tar oss till minus, 13 på tallinjen.
minus, 6, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, equals, minus, 13

Addera ett negativt tal och ett positivt tal

Vi adderar minus, 8, plus, 3.
Steg 1: Starta med det första talet, i det här fallet minus, 8:
Steg 2: Flytta 3 positioner åt höger. Vi flyttar 3 åt höger eftersom att addera plus 3 ökar vårt tal med 3.
minus, 8, plus, 3 tar oss till minus, 5 på tallinjen.
minus, 8, plus, 3, equals, minus, 5
Vill du veta mer om addition av negativa tal? Spana in denna video.

Öva

Uppgift 1
  • Nuvarande
Addera.
5, plus, left parenthesis, minus, 4, right parenthesis, equals
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
  • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
  • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
  • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vill du pröva några fler problem med addition med negativa tal? Kolla in den här övningen.

Vill du gå med i konversationen?

Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.