If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Att läsa av punktdiagram och frekvenstabeller

Problem

Följande punktdiagram visar antalet spelare vid varje bord i Bill's Bingo Hall. Varje punkt representerar ett annat bord.
Ett punktdiagram har en horisontell axel märkt med, Antal spelare, markerat från 0 till 8, i steg om 1. Antalet punkter över varje värde är som följer. 0, 2; 1, 2; 2, 2; 3, 5; 4, 2; 5, 1; 7, 1.
Hur många bord finns i Bills Bingo Hall?
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
  • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
  • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
  • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
bord
Fastnat?
Fastnat?