Huvudinnehåll

Om det här kapitlet

Detta avsnitt handlar mindre om statistik och mer om att tolka data--antingen de presenteras som en tabell, i ett bilddiagram, stapeldiagram eller som linjer. Bra för den som inte har någon förkunskap inom detta område. För en gymnaiestudent som vill lära sig statistik, kan det kanske hoppas över (även om det kanske inte heller skadar att läsa).