If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Unit: Läsa och tolka data

Lär dig

  • Inga videos eller artiklar tillgängliga i den här lektionen

Lär dig

  • Inga videos eller artiklar tillgängliga i den här lektionen
Identifiera dina tillväxtområden i dessa lektioner:

Lär dig

  • Inga videos eller artiklar tillgängliga i den här lektionen
Identifiera dina tillväxtområden i dessa lektioner:

Lär dig

  • Inga videos eller artiklar tillgängliga i den här lektionen
Testa din förståelse av Läsa och tolka data med dessa 9 frågor.

Om det här kapitlet

Detta avsnitt handlar mindre om statistik och mer om att tolka data--antingen de presenteras som en tabell, i ett bilddiagram, stapeldiagram eller som linjer. Bra för den som inte har någon förkunskap inom detta område. För en gymnaiestudent som vill lära sig statistik, kan det kanske hoppas över (även om det kanske inte heller skadar att läsa).