If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Bråkdivision: 3/5 ÷ 1/2

Att dela två bråk är samma som att multiplicera den första bråkdelen med inversen av det andra bråket. Det första steget för att dividera bråk är att bestämma inversen (vänd täljaren och nämnaren) för det andra bråket. Därefter multiplicerar man de två täljarna. Sedan multiplicerar man de två nämnarna. Slutligen förkortas bråket om det behövs. Skapad av Sal Khan och Monterey Institute for Technology and Education.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription