If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

SGF & MGM läsuppgifter

Du kan behöva: Kalkylator

Problem

Karin går på två olika kurser för att lära sig spela trumpet och flöjt. Trumpetkursen går var 11:e dag och flöjtkursen var 3:e dag.
Karin har spelat både trumpet och flöjt idag.
Hur många dagar är det tills Karins trumpet- och flöjtkurs hålls på samma dag igen?
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett exakt decimaltal, som 0,75
  • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
  • ett blandat tal, som 1 3/4
dagar