If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

SGF & MGM läsuppgifter

Du kan behöva: Kalkylator

Problem

Karin går på två olika kurser för att lära sig spela trumpet och flöjt. Trumpetkursen går var 11, start text, colon, e, end text dag och flöjtkursen var 3, start text, colon, e, end text dag.
Karin har spelat både trumpet och flöjt idag.
Hur många dagar är det tills Karins trumpet- och flöjtkurs hålls på samma dag igen?
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
  • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
  • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
dagar
Fastnat?
Fastnat?