If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Faktorer och multiplar repetition

Repetera faktorer och multiplar, och prova några övningsuppgifter.

Vad är en faktor?

En faktor är ett heltal som ett annat tal är jämnt delbart med.
Faktorerna av 8 är: 1,2,4, och 8.
8÷1=8
8÷2=4
8÷4=2
8÷8=1
8 är jämt delbart med såväl 1,2,4, som 8.

Faktorpar

Ett faktorpar är 2 heltal som kan multipliceras för att få en viss produkt.
Faktorparen av 8 är:
1 och 8 eftersom 1×8=8
2 och 4 eftersom 2×4=8
Vill du lära dig mer om att bestämma faktorer? Kolla in den här videon.
Vill du ha fler sätt att tänka på faktorer och multiplar? Kolla in denna artikel.

Övningsdel 1: Bestäm faktorer

Uppgift 1A
Vilket av följande tal är en faktor av 78?
Välj 1 alternativ:

Vill du göra fler liknande uppgifter? Prova denna övning.

Vad är en multipel?

En multipel är ett tal som är resultatet när vi multiplicerar ett heltal med ett annat heltal. De första fyra multiplarna av 3 är 3,6,9 och 12 eftersom:
3×1=3
3×2=6
3×3=9
3×4=12
Några andra multiplar av 3 är 15,30 och 300.
3×5=15
3×10=30
3×100=300
Vi kan aldrig lista alla multiplar av ett tal. I vårt exempel kan 3 multipliceras med ett oändligt antal tal för att bestämma nya multiplar.

Identifiera multiplar

Vi kan kontrollera om ett tal är ett multipel av ett annat tal genom att se om det kan delas jämnt av talet.
15 är en multipel av 3 eftersom 15÷3=5.
17 är inte en multipel av 3 eftersom 17÷3=5 R 2.
Vill du veta mer om att bestämma faktorer och multiplar av ett tal? Kolla in den här videon.

Övningsdel 2: Bestäm multiplar

Uppgift 2A
Vilket av följande tal är en multipel av 9?
Välj 1 alternativ:

Vill du göra fler liknande uppgifter? Prova denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.