If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Grundpotensform repetition

Repetera grunderna för grundpotensform och prova några övningsuppgifter. 

Grundpotensform

Ett tal är skrivet i grundpotensform (tiopotensform) när det finns ett tal större än eller lika med 1 men mindre än 10 multiplicerat med en potens med 10 som bas.
Följande tal är på grundpotensform:
  • 5,4×103
  • 8,013×106
Vill du lära dig mer om grundpotensform? Kolla in den här videon.

Att skriva tal i grundpotensform

Tal större än 10

Om vi har ett tal som är större än 10, så flyttar vi decimaltecknet åt vänster tills vi har ett tal mellan 1 och 10. Sedan räknar vi antalet steg vi flyttade decimalen och skriver det talet som en exponent över basen 10. Slutligen multiplicerar vi det första talet med tiopotensen.
Exempel
Vi skriver 604 000 i grundpotensform.
Om vi ​​flyttar decimaltecknet åt vänster en gång får vi 60 400,0. Vi måste fortsätta flytta decimaltecknet tills vi får ett tal mellan 1 och 10.
Vi måste flytta decimaltecknet totalt 5 gånger.
Nu har vi 6,04.
Slutligen multiplicerar vi 6,04 med 105:
604 000 skrivet i grundpotensform är 6,04×105.

Tal mindre än 1

Om vi har ett tal mindre än 1 flyttar vi decimaltecknet åt höger tills vi har ett tal mellan 1 och 10. Sedan räknar vi antalet gånger vi flyttade decimaltecknet och skriver det som en negativ exponent över basen 10. Slutligen skriver vi vårt tal multiplicerat med tiopotensen.
Exempel
Vi skriver 0,0058 på grundpotensform.
Om vi ​​flyttar decimaltecknet åt höger 3 gånger får vi ett tal mellan 1 och 10.
Nu har vi 5,8.
Slutligen skriver vi 5,8 gånger 103:
0,0058 skrivet i grundpotensform är 5,8×103.

Öva

Uppgift 1
Skriv talet på grundpotensform.
245600000000

Vill du lösa fler liknande uppgifter? Prova denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.