If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Multiplikation och division med tiopotenser

Problem

Quinn försökte förenkla uttrycket steg för steg.
(3104)0,002=(3104)(2103)Steg 1=(32)(104103)Steg 2=6101Steg 3\qquad\begin{aligned} &(3 \cdot 10^4) \cdot 0{,}002 \\\\ \\ =&(3 \cdot 10^4) \cdot (2\cdot10^{-3})&\green{\text{Steg } 1}\\\\ \\ =&(3\cdot2)\cdot(10^4\cdot10^{-3})&\blue{\text{Steg } 2}\\\\ \\ =&6 \cdot10^1&\purple{\text{Steg } 3} \\\\ \end{aligned}
I vilket steg gjorde Quinn fel?
Välj 1 alternativ:
Välj 1 alternativ:
Fastnat?
Fastnat?