If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Skriva enkla uttryck med variabler

Lär dig att skriva uttryck för fraser av typen "3 mer än x."

Varför har vi matte om vi kan beskriva saker i ord?

Algebraiska uttryck är användbara eftersom de visar det värdet uttrycket kan anta för alla värden som en variabel kan ha.
I matematik uttrycker vi ibland ett uttryck med en fras. Till exempel frasen
"två mer än fem"
kan skrivas som uttrycket
5, plus, 2.
När vi beskriver ett uttryck som innehåller en variabel i ord beskriver vi ett algebraiskt uttryck dvs ett uttryck med en variabel.
Till exempel,
"tre mer än x"
kan skrivas som det algebraiska uttrycket
x, plus, 3.
Men varför? Varför använda matte om vi kan beskriva saker i ord? En av många anledningar är att matte är mer exakt och lättare att arbeta med än vad ord är. Ha gärna detta i tankarna när vi nu dyker djupare ner i algebrans värld.

Olika ord för addition, subtraktion, multiplikation och division

Här är en tabell som sammanfattar vanliga ord för varje räkneoperation:
RäkneoperationOrdExempel algebraiskt uttryck
AdditionPlus, summa, mer än, ökat medx, plus, 3
SubtraktionSubtraherat, minus, skillnad, mindre än, minskat medp, minus, 6
MultiplikationGånger, produkt8, k
DivisionDelat med, genom, kvota, divided by, 9
Till exempel betyder ordet "produkt" att vi ska använda multiplikation. Så frasen
"produkten av åtta och k"
kan skrivas som
8, k.

Vi tittar på ett knepigare exempel

Skriv ett uttryck för "m minskat med sju".
Observera att frasen "minskat med" säger att vi ska använda subtraktion.
Uttrycket blir m, minus, 7.

Dags att öva!

Uppgift 1
  • Nuvarande
Skriv ett uttryck för "y mer än 7".

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.