If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll
Aktuell tid:0:00Total varaktighet:2:00

Videotranskription

Ett lokalt sjukhus anordnar ett lotteri. Den enskilda kostnaden för att delta i lotteriet är definierat enligt följande uttryck 5t + 3 eller 5*t + 3 där t representerar antalet lotter du köper. Beräkna uttrycket om t = 1, t = 8 och t = 10 Låt oss börja med t = 1 då blir uttrycket 5*1 + 3 och vi vet från gällande ordningsregler för operatorer att multiplikation utförs innan addition så (5*1) + 3 = 5 + 3 = 8 Nu behöver vi göra detta för t = 8, uttrycket blir då (5 * 8) + 3 = 40 + 3 = 43 och vi har den sista varianten då t = 10 vi får då ( 5 * 10) + 3 = 50 + 3 = 53 och vi är klara!