If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Beräkna uttryck med två variabler: bråk och decimaler

Vi har redan beräknat uttryck med två variabler. Nu är det dags att göra det med bråk och decimaltal.
Khan Academy video wrapper
Evaluating expressions with two variables: fractions & decimalsSee video transcript

Vi kollar ett annat exempel.

Beräkna start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, a, minus, 1, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, ba, equals, 12 och b, equals, 6.
=13a112b=13121126        Ersa¨tt a med 12 och b med 6.=413=0\begin{aligned} &\phantom{=}\dfrac13\blueD a-1-\dfrac12\goldD b \\\\ &= \dfrac13 \cdot \blueD {12}-1-\dfrac12 \cdot \goldD 6~~~~~~~~\text{Ersätt }\blueD{a} \text{ med } \blueD{12}\text{ och } \goldD b \text{ med } \goldD 6\text{.} \\\\ &=4 - 1 - 3 \\\\ &=0 \end{aligned}

Dags att öva!

Uppgift 1
  • Nuvarande
Beräkna start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, y, minus, 3, plus, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, zy, equals, 4 och z, equals, 3.
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
  • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
  • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
  • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.