If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Beräkna uttryck med två variabler

Vi har redan beräknat uttryck med en variabel. Nu är det dags att göra det med två variabler.
Khan Academy video wrapper
Evaluating expressions with two variablesSee video transcript

Att beräkna ett uttryck med två variabler

Om vi ska beräkna uttrycket 10, plus, 2, p, minus, 3, r måste vi först ta reda på värdena på p och r. Till exempel, för att beräkna uttrycket när start color #11accd, p, equals, 4, end color #11accd och start color #e07d10, r, equals, 5, end color #e07d10 ersätter vi bara start color #11accd, p, end color #11accd med start color #11accd, 4, end color #11accd och start color #e07d10, r, end color #e07d10 med start color #e07d10, 5, end color #e07d10:
empty space, 10, plus, 2, start color #11accd, p, end color #11accd, minus, 3, start color #e07d10, r, end color #e07d10
equals, 10, plus, 2, dot, start color #11accd, 4, end color #11accd, minus, 3, dot, start color #e07d10, 5, end color #e07d10
equals, 10, plus, 8, minus, 15
equals, 3
Uttrycket 10, plus, 2, p, minus, 3, r är lika med 3 när p, equals, 4 och r, equals, 5.

Dags att öva!

Uppgift 1
  • Nuvarande
Beräkna 6, a, plus, 4, b, minus, 6a, equals, 1 och b, equals, 3.
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
  • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
  • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
  • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.