If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

1-stegsekvationer med multiplikation och division

Lär dig att lösa ekvationer som "4x = 20" eller "y / 3 = 7".
Balansmodellen säger att vi alltid måste göra samma sak i båda leden (på båda sidor) av en ekvation för att ekvationen ska fortsätta vara sann.
Men hur vet vi vad vi ska göra i båda leden (på båda sidor)/med båda leden av ekvationen?

Multiplikation och division är inversa räkneoperationer

Exemplet visar att division är den inversa operationen till multiplikation:
Om vi ​​börjar med 7, multiplicerar med 3 och dividerar med 3 så kommer vi tillbaka till 7 som vi hade från början:
73÷3=7
Exemplet visar att multiplikation är den inversa operationen till division:
Om vi ​​börjar med 8, dividerar med 4 och multiplicerar med 4 så kommer till vi tillbaka till 8 som vi hade från början:
8÷44=8

Lösa en ekvation med multiplikation genom att använda inversa operationer

Fundera på hur vi kan lösa för t i följande ekvation:
6t=54
Vi vill få t ensamt på vänster sida av ekvationen. Vad kan vi göra för att ångra multiplikation med 6?
Vi kan dividera med 6 eftersom inversen av multiplikation är division!
Så här dividerar du med 6 i båda led/ på varje sida:
6t=546t6=546          Dividera båda leden med sex.t=9          Förenkla.

Vi kontrollerar vår beräkning

Det är alltid bra att kontrollera sin lösning genom att sätta in värdet på z i den ursprungliga ekvationen för att se att det stämmer:
6t=5469=?5454=54
Ja, t=9 är en lösning!

Lösning av divisionsekvationer med hjälp av inversa operationer

Nu ska vi försöka lösa en lite annorlunda typ av ekvation:
x5=7
Vi vill få x ensamt på vänster sida (i vänsterledet) av ekvationen. Vad kan vi göra för att ångra division med 5?
Vi kan multiplicera med 5 eftersom inversen av division är multiplikation!
Så här multiplicerar du med 5 i varje led (på varje sida):
x5=7x55=75          Multiplicera båda leden med fem.x=35          Förenkla.

Vi kontrollerar vår beräkning

x5=7355=?77=7
Ja, x=35 är en lösning!

Sammanfattning av hur man löser multiplikations- och divisionsekvationer

Bra jobbat! Vi har precis löst en multiplikationsekvation och en divisionsekvation. Vi sammanfattar hur vi gjorde:
Typ av ekvationExempelFörsta steget
Multiplikationsekvation6t=54Dividera båda leden med sex.
Divisionensekvationx5=7Multiplicera båda leden med fem.

Vi försöker lösa ekvationer.

Uppgift A
Vilket räknesätt kan vi använda för att lösa för w?
8w=72
Välj 1 alternativ:
w=
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
  • ett blandat tal, som 1 3/4
  • ett exakt decimaltal, som 0,75
  • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.