If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

1-stegs subtraktionsekvationer

Lär dig lösa denna ekvation: a + 5 = 54  . Skapad av Sal Khan.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Lös ut a och kontrollera din lösning. Och vi har att a plus 5 är lika med 54 Allt det här säger oss är att vi har ett tal, en variabel a, och om jag adderar 5 till det får jag 54. Du kanske kan göra det här i huvudet, men vi skall göra det lite mer systematiskt, eftersom det underlättar när du stöter på mer komplicerade problem Generellt när man har en ekvation som den här vill vi ha variabeln -- vi vill ha det här a:et ensamt på en sida av ekvationen. Vi vill isolera det. Det är redan på vänstersidan, så vi försöker få bort allt annat på vänstersidan. Ja, det enda andra som är på vänstersidan är den här positiva 5:an. Och det bästa sättet att få bort en plus 5:a, eller en positiva 5:a, är att subtrahera 5. Vi subtraherar 5, men kom ihåg att det står "a plus 5 är lika med 54" här. Om vi vill att det fortfarande ska vara lika måste vi göra samma sak på vänstersidan som högersidan av ekvationen. Så vi måste också subtrahera 5 till höger. Vi har a plus 5 minus 5, ja, det kommer bara att bli a plus 0. Vi har löst ut a. a är lika med 49. Eftersom du adderar 5 och subtraherar 5. Och nu kan vi kontrollera det. Vi kan kan kontrollera det genom att byta a mot 49 i vår ursprungsekvation. De tar ut varandra. Så istället för att skriva a plus 5 är lika med 54 kollar vi om 49 plus 5 är lika med 54. Så a plus 0 är bara a. Vi sätter bara in det. 49 plus, jag gör det här i samma gröna färg, 49 plus 5 är lika med 54. Och sedan 54 minus 5 som är 49, och vi är klara! Vi försöker kontrollera det här. 49 plus 5 är 54, och det är ju faktiskt lika med 54, så allt verkar stämma.