If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Variabler, uttryck och ekvationer

Lär dig vad variabler, uttryck och ekvationer är. Skapad av Sal Khan.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

och en ekvation. vilket är negativ 2. När vi arbetar med grundläggande aritmetik betraktar vi ofta heltal Vi har till exempel 23 + 5 Vi vet hur dessa siffror fungerar och vi kan använda dem i beräkningar. Svaret här blir 28. Vi kan ta 2 x 7 Vi kan till exempel ta 3 dividerat med 4 och i alla dessa fall vet vi exakt vilka tal vi jobbar med. När vi påbörjar resan in i den Algebraiska världen och du har antagligen redan gjort detta, så börjar vi tänka i form av variabler. Variabler, det finns en mängd sätt att tänka på dem men de är egentligen bara värden och uttryck som kan förändras. värdet i uttrycken kan ändras. så till exempel, om jag skriver, om jag skriver. x + 5 de här är ett uttryck där borta. det här kan ta värde beroende på. vad värdet på x är. om x är lika också, så om x är lika till 1 then x + 5, vårt uttryck här. kommer bli lika med 1. för att nu är x=1 det kommer bli 1 + 5. så x + 5 kommer be lika med 6 om x är lika med. jag vet inte -7 sen x plus 5, kommer bli lika med, väl nu är x = -7 det kommer bli -7 + 5 så lägg märke till x här är variabel, x här är variabletm, och värdet kan ändras beroende på sammanhanget. och det här är i sammanhanget av ett uttryck. du kommer också se de i sammanhanget av en ekvation det är faktist viktigt att inse. den här skillnaden mellan uttrycket ett uttryck är igentligen bara ett medelande av värdet, ett medelandet av någon typ av mängd. så de här är ett uttryck. ett uttryck borde vara något liknande. väl, vad vi såg här. x + 5