If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Introduktion till ekvationer

Lär dig vad en ekvation är och vad det betyder för att bestämma lösningen av en ekvation.

Vad är en ekvation?

En ekvation är ett begrepp för att visa att två uttryck är lika. Exempelvis är uttrycket 5+3 lika med uttrycket 6+2 (eftersom de båda är lika med 8) så vi kan skriva följande ekvation:
5+3=6+2
Här är två ytterligare exempel på ekvationer:
62=3+1
74=3
Vi ska träna på att förstå skillnaden mellan ett uttryck och en ekvation.
Vilken av dessa är en ekvation?
Välj 1 alternativ:

Sanna ekvationer

Alla ekvationer vi precis har tittat på var såkallade sanna ekvationer eftersom uttrycket på vänster sida likhetstecknet var lika med uttrycket på höger sida. Vi ska lära oss känna igen sanna ekvationer.
Vilka av dessa är sanna ekvationer?
Välj alla svar som stämmer:

Lösningar till algebraiska ekvationer

De ekvationer vi har tittat på hittills har endast innehållit siffror men de flesta ekvationer innehåller en variabel. Till exempel har ekvationen x+2=6 en variabel. Sådana ekvationer kallar vi för algebraiska ekvationer.
För en algebraisk ekvation är vårt mål oftast att ta reda på vilket värde av variabeln som kommer att göra en sann ekvation.
För ekvationen x+2=6 ger x=4 en sann ekvation och x=3 ger en falsk ekvation.
Sann ekvationFalsk ekvation
x+2=64+2=?66=6 x+2=63+2=?656
Lägg märke till hur vi använder symbolen =? när vi inte är säkra på om vi har en sann ekvation eller en falsk ekvation.
Värdet på variabeln som skapar en sann ekvation kallas för en lösning till ekvationen. I vårt exempel, så är x=4 en lösning till x+2=6 eftersom det gör ekvationen sann.

Vi gör några uppgifter!

Uppgift 1
Välj lösning till ekvationen.
3+g=10
Välj 1 alternativ:

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.