If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Textuppgifter med olikhet och en variabel

Den här gången skapar vi en variabel som representerar ett tal och därefter skriver vi en olikhet. Vi bygger vidare på vår kunskap. Skapad av Sal Khan.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Karmanlinjen är den punkt där jordatmosfären slutar och yttre rymden börjar. Karmanlinjen är 62 engelska mil (100 km) ovanför havsytan. Alla avstånd från havsytan till Karmanlinjen eller högre betraktas som yttre rymden. Låt c vara 62 och använd x för avståndet från havsytan. Skriv en olikhet med x och c som är sann för avstånd från havsytan som är inom jordens atmosfär. Så vi vill skriva en olikhet med x och c. Och x är avståndet ovanför havsytan och c är Karmanlinjen. Vi vill tänka på saker-- Vi vill tänka på distanser som är inom jordens atmosfär. Så det kommer att vara allting under Karmanlinjen. Så jag skulle skriva x är mindre än c, för det stod att c är 62. Nu vill jag bli säker. De säger att Karmanlinjen är punkten där jordatmosfären slutar och yttre rymden börjar. Vad händer om vi är precis vid 62 engelska mil? Karmarnlinjen är vid 62 engelska mil ovanför havsytan, och alla avstånd från havsytan till Karmanlinjen eller högre är yttre rymden. Ok. Är jag vid c eller höger är jag i yttre rymden. De enda saker som inte är det är strikt mindre än c. Jag gör ett mindre än-tecken, inte mindre än eller lika med-tecken här. Jag fick det rätt. Låt oss göra en till. Ett svart hål är en del av rymden där gravitationen är så stark att ingenting kommer ut när det väl har kommit in. Låt oss använda E för det längsta avståndet från mitten av svarta hålet som drar in objekt. Om x är avståndet för ett objekt från mitten av svarta hålet skriv en olikhet för säkra avstånd från svarta hålet med x och E. x är avståndet från mitten. E är det största avståndet från mitten av svarta hålet där allting dras in i det. Så om du är vid E eller närmare så kommer du att dras in. Men vi vill tänka på säkra avstånd. Om du är längre ifrån än E så är du säker. Och det är strikt större än eftersom om du är vid E, så är det längsta avståndet där du dras in. Så bra!