If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Avbilda olikheter repetition

Gå igenom avbildning av olikheter på tallinjer och gör sedan några uppgifter

Olikheter

Olikheter visar relationen mellan två uttryck som inte är lika.
Nedan följer några exempel på olikheter:
9, is greater than, 7
6, space, start underline, is less than, end underline, space, a, plus, 2
x, is less than, 5

Olikhetstecken

SymbolBetydelse
is greater thanStörre än
start underline, is greater than, end underlineStörre än eller lika med
is less thanMindre än
start underline, is less than, end underlineMindre än eller lika med

Att visa olikheter med variabler på tallinjen

Vi kan använda en tallinje för att visa möjliga lösningar på en olikhet.
Exempel 1: x, is greater than, 4
En olikhet som x, is greater than, 4 innebär att x kan vara vilket tal som helst större än 4.
Vi kan visa detta på en tallinje genom att lägga en öppen cirkel på 4 och skugga talen som är större än 4.
Exempel 2: y, space, start underline, is less than, end underline, space, 3
Om vi ​har symbolen start underline, is greater than, end underline eller start underline, is less than, end underline i vår olikhet skuggar vi i cirkeln för att visa att variabeln kan vara lika med det talet.
Till exempel ritas y, space, start underline, is less than, end underline, space, 3 på följande vis:
Denna tallinje visar att y är antingen lika med 3 eller mindre än 3.
Vill du lära dig mer om att rita olikheter? Kolla in den här videon.

Öva

Uppgift 1
  • Nuvarande
Välj olikheten som representerar följande graf.
Välj 1 alternativ:

Vill du göra fler liknande uppgifter? Kolla in dessa övningar:
Olikhet från diagram
Plotta olikheter

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.