If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Beräkning av uttryck med variabler: temperatur

I det här exemplet har vi en formel för att omvandla temperatur angiven i Celsius till temperatur angiven i Fahrenheit. Vi ersätter variabeln med ett värde (Celsius temperatur) för att få antal grader i Fahrenheit. Mycket bra övning! Skapad av Sal Khan och Monterey Institute for Technology and Education.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Uttryck 25 grader Celsius som en temperatur i grader Fahrenheit med hjälp av formeln: Fahrenheit eller F är lika med 9/5 gånger Celsiusgraderna plus trettiotvå. Det står att vi har 25 grader Celsius, så vi kan sätta in det här vid C och få vad temperaturen blir i grader Fahrenheit. Vi gör det! Vi får att F är lika med 9/5 gånger, istället för C sätter vi in 25, gånger 25 plus 32... och nu kan vi förenkla det här innan vi multiplicerar 25 gånger 9. Kom ihåg, det är samma sak som 9/5 gånger 25/1. Vi kan egentligen dividera täljaren och nämnaren i vår slutgiltiga produkt med 5. Om vi dividerar 25 med 5 får vi 5. Om vi dividerar 5 med 5 får vi 1. Så allt det här blir 9 gånger 5 plus 32. Våra grader Fahrenheit kommer att vara 9 gånger 5 är 45 plus 32 grader, eller lika med 45 plus 32 är 77, så det är 77 grader Fahrenheit.