If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

1-stegsekvationer repetition

En 1-stegsekvation är en algebraisk ekvation som du kan lösa med bara ett steg. Du har löst ekvationen när du får variabeln för sig själv på ena sidan, utan några siffror på samma sida av likhetstecknet.

Vad är en 1-stegsekvation?

En 1-stegsekvation är en algebraisk ekvation som du kan lösa i ett steg. När du har löst den har du funnit värdet på variabeln som gör ekvationen sann.
För att lösa 1-stegsekvationer gör vi inversen (motsatsen) av vilken operation som helst som utförs på variabeln, så vi får själva variabeln. De inversa operationerna är:
  • Addition och subtraktion
  • Multiplikation och division
Det viktigaste att komma ihåg är att det du gör på ena sidan (ledet) i ekvationen måste du också göra på andra sidan (ledet).
Vill du lära dig mer om att lösa 1-stegsekvationer? Kolla in den här videon.

Exempel: 1-stegsekvation med addition

Lös för k i följande ekvation:
k+18=21
Vi vill få k för sig själv på vänster sida i ekvationen. Det har adderats 18 till k så vi ska göra den inversa operationen och subtrahera 18 från båda sidor av ekvationen. Så här ser det ut:
k+18=21k+1818=2118  Subtrahera 18 från båda leden.k=3  Förenkla.

Exempel: 1-stegsekvation med division

Lös för x i följande ekvation:
x4=6
Vi vill få x för sig själv på vänster sida av ekvationen. x har dividerats med 4 så vi ska göra den inversa operationen och multiplicera med 4 på båda sidor av ekvationen. Så här ser det ut:
x4=6x44=64  Multiplicera båda leden med fyra.x=24  Förenkla.

Öva

Uppgift 1
Lös för k i följande ekvation:
k7=16
k =
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
  • ett blandat tal, som 1 3/4
  • ett exakt decimaltal, som 0,75
  • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vill du göra några fler 1-stegsekvationer? Prova denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.