If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll
En 2-stegsekvation är en algebraisk ekvation som kräver två steg att lösa. Du har löst ekvationen när du får variabeln för sig själv, utan några siffror framför den, på ena sidan av likhetstecknet.
Sortera efter: