If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Avrunda heltal till närmaste tusental

Sal avrundar 423 275 till  närmaste tusental. Skapad av Sal Khan och Monterey Institute for Technology and Education.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Avrunda heltal 2 Avrunda 423275 till närmaste tusental. Jag skriver om det: 423275. Tusentalssiffran är den här 3:an här, och om vi skulle avrunda till närmaste tusental, skulle vi gå till 420 -- jag skriver det så vi bara fokuserar på 3:an -- vi skulle gå upp till 424000 om vi ville avrunda uppåt, 424000, och om vi ville avrunda neråt skulle vi gå ner till 423000. Vi skulle få bort 275:an. 423000. Så de här är våra valmöjligheter. Avrunda uppåt till 424000 eller avrunda neråt till 423000. Och för att lösa det kollar vi bara på siffran en plats till höger om 3:an, så vi kollar på 2:an här. Om den siffran är 5 eller mer avrundar man uppåt. Så det här är 5... Så om det här är mer eller lika med 5, 5 eller större, avrundar man uppåt. Om det är mindre än 5 avrundar man neråt. 2 är definitivt mindre än 5 så vi avrundar bara neråt, då blir det 423000. Bara för att visualisera vad som menas med närmaste tusental, om man skulle rita upp en tallinje -- och du behöver inte göra det här -- Vi har redan fått fram svaret, men bara föra att visualisera det lite bättre, om jag skulle öka med tusen varje gång, skulle du kunna ha 422000, 423000... Du har 424000, och sedan någonstans här har du 425000, och du skulle kunna fortsätta. 423275 kommer att vara någonstans här. Och om vi då vill avrunda till närmaste tusental måste vi välja mellan det och det. Vi ser att det är mycket närmare 423000 än 424000, så vi avrundar det ditåt. Men du kan bara använda reglerna vi nyss skrev ner, och då avrunda ner till 423000. och då avrunda ner till 423000.