If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Avrunda heltal till närmaste hundratal

Sal avrundar 24 259 till närmaste hundratal. Skapad av Sal Khan och Monterey Institute for Technology and Education.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Avrunda 24.259 till närmaste hundradel. Du kommer att se att det är ganska enkelt att lösa problemen, men först vill jag bara tänka på vad det innebär att avrunda till närmaste hundradel. Så vad jag ska göra är att rita en tallinje. Låt mig rita en tallinje här, och jag ska bara markera alla hundradelar på linjen. Till exempel kan vi skriva 24.100, längre åt höger 24.200, sedan 24.300, och till sist 24.400. Jag tror att du förstår vad jag menar när jag bara avgränsar hundradelarna. Jag ska upp i steg av en hundradel för varje steg. Nu ska vi se, vart befinner sig 24.259 på vår tallinje? Så om vi tar en titt på tallinjen är det mer än 24.200 och mindre än 24.300. Var befinner sig 259 då? Om vi säger att detta avstånd här är 100, så är bör 59 vara här, på samma ställe befinner sig vårt tal. Detta här är 24.259. Så när någon ber dig avrunda till närmaste hundradel, säger de bokstavligen avrunda till ett av dessa steg av 100, eller avrunda till det steg av 100, talet i fråga är närmast till. Och om du bara tittar på siffran, bara kollar snabbt så ser du faktiskt att den är närmare 24.300 än 24.200. Så när du avrundar talet, avrundar du till 24.300. Så om du avrundar till närmaste hundradel, är svaret bokstavligen talat 24.300. Detta är typen av begreppsmässig förståelse som förklarar varför det ens kallas för närmaste hundradel. Den närmaste hundradelen är 24.300. Varje gång du löser ett problem som detta, behöver du inte gå genom hela denna process och rita en hel tallinje, även om du tänker med hjälp av den. Ett enklare sätt, eller kanske en mer mekanisk process, är att du bokstavligen talat tittar på talet 24.259. Vill vi avrunda till närmaste hundradel, så tittar du på hundradelens ställe (plats i matematiken). Detta är hundradelens ställe, precis här, och när vi avrundar, betyder det att vi inte vill ha några siffror efter hundradelen. Vi vill bara ha nollor efter hundradelens ställe. Så vad du gör är att du tittar på det ställe som är ett mindre än stället du avrundning till. Detta är hundradelens ställe så du tittar på siffran 5 där, och om denna siffra är 5 eller större, dvs. om det är 5, 6, 7, 8, eller 9, avrundar du uppåt. Så 5 eller större, avrunda upp. Avrundning i detta fall då vi har siffran 5 eller större, behåller vi såklart våra 24.000 och eftersom vi avrundar upp gör vi vår 2 i hundradels stället till en 3. Vi ökar siffran stegvis med ett, avrundning upp ger då 24.300. Det är vad vi menar med avrundning uppåt. Bara för att visa ett slags motexempel, om jag hade haft ett annat talet 24.249 istället och jag ville avrunda till närmaste hundradel skulle jag säga, OK, jag vill avrunda till närmaste hundradel. Låt mig titta på tiondels stället, det här stället till höger om hundradelen. Vilket inte är 5 eller större, så jag ska avrunda nedåt. Och när du nu avrundar nedåt ska du vara försiktig. Det betyder inte att du minskar denna 2. Det betyder faktiskt att du bara behåller 2. Bara bli av med allt efter den. Så det blir 24.200. Detta är processen då du avrundar nedåt. Om du avrundar upp, blir det 24.300. Det är mycket vettigt. 24.249 kommer att befinna sig här någonstans, så det kommer att vara närmare 24.200 istället. 24.200 skulle vara den närmaste hundradel då vi avrundar neråt i detta fall. I fallet med det större talet 24.259 är den närmaste hundradelen 24.300. Vi avrundar uppåt. Uttrycket avrunda används både när man avrundar upp och ner.