If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Klassificera tal repetition

Repetera naturliga tal, heltal, rationella och irrationella tal.   Därefter övar du att identifiera dem alla.  

Naturliga tal

Naturliga tal är tal som inte behöver representeras med ett bråk eller en decimal. Dessutom kan naturliga tal inte vara negativa. Med andra ord är naturliga tal räknetal och noll.
Exempel på naturliga tal:
4,952,0,73

Heltal

heltal är naturliga tal och deras motsatser. Därför kan heltal vara negativa.
Exempel på heltal:
12,0,9,810

Rationella tal

Rationella tal är tal som kan uttryckas som en kvot (ett bråk) av två heltal.
Exempel på rationella tal:
44,0,12,185,36

Irrationella tal

Irrationella tal är tal som inte kan uttryckas som ett bråk av två heltal.
Exempel på irrationella tal:
4π,3

Hur är taltyperna relaterade?

Följande diagram visar att alla naturliga tal är heltal, och alla heltal är rationella tal. Tal som inte är rationella kallas irrationella.
Vill du lära dig mer om att klassificera tal? Kolla in den här videon.

Öva

Uppgift 1
Vilken typ av tal är 5?
Välj alla svar som stämmer:

Vill du göra fler liknande uppgifter? Kolla in dessa övningar:
Klassificera tal: rationella och irrationella
Klassificera tal

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.