If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Platsvärde för naturliga tal repetition

Repetera platsvärde för naturliga tal och prova några övningsuppgifter.

Platsvärdesschema

Talet 7, comma, 654, comma, 321 kan placeras på ett platsvärdesschema enligt följande:
MiljontalHundratusentalTiotusentalTusentalHundratalTiotalEntal
7654321

Platsvärde för heltal

I ett heltal står siffran längst till höger alltid på entalsplatsen. Siffran näst längst till höger står alltid på tiotalsplatsen. Återstående siffror fyller i platsvärden tills det inte finns några siffror kvar.
Exempel: 459
Talet start color #11accd, 4, end color #11accd, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, start color #e07d10, 9, end color #e07d10 består av start color #11accd, 4, end color #11accd hundratal, start color #1fab54, 5, end color #1fab54 tiotal, och start color #e07d10, 9, end color #e07d10 ental.
Vi kan också skriva detta som: start color #11accd, 4, end color #11accd, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, start color #e07d10, 9, end color #e07d10, equals, start color #11accd, 400, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 50, end color #1fab54, plus, start color #e07d10, 9, end color #e07d10.
Vi kan också använda ett platsvärdesschema:
TusentalHundratalTiotalEntal
start color #11accd, 4, end color #11accdstart color #1fab54, 5, end color #1fab54start color #e07d10, 9, end color #e07d10
Anm .: Ju längre till vänster siffran står desto större är siffrans platsvärde. Till exempel är 6 hundratal större än 6 ental eftersom hundratal står längre till vänster.
Vill du lära dig mer om platsvärde? Titta på den här videon.

Öva

Uppgift 1
  • Nuvarande
Vad är platsvärdet för siffran start color #11accd, 8, end color #11accd i 2, comma, start color #11accd, 8, end color #11accd, 94?
Välj 1 alternativ:

Vill du göra fler liknande uppgifter? Titta på dessa övningar:
Intro till platsvärde
Skapa det största eller minsta talet
Placera värdeblock

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.