Om du ser detta meddelande så betyder det att vi har problem med att hämta externa resurser till vår webbsajt.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Huvudinnehåll

Platsvärde för naturliga tal repetition

Repetera platsvärde för naturliga tal och prova några övningsuppgifter.

Platsvärdesschema

Talet 7,654,321 kan placeras på ett platsvärdesschema enligt följande:
MiljontalHundratusentalTiotusentalTusentalHundratalTiotalEntal
7654321

Platsvärde för heltal

I ett heltal står siffran längst till höger alltid på entalsplatsen. Siffran näst längst till höger står alltid på tiotalsplatsen. Återstående siffror fyller i platsvärden tills det inte finns några siffror kvar.
Exempel: 459
Talet 459 består av 4 hundratal, 5 tiotal, och 9 ental.
Vi kan också skriva detta som: 459=400+50+9.
Vi kan också använda ett platsvärdesschema:
TusentalHundratalTiotalEntal
459
Anm .: Ju längre till vänster siffran står desto större är siffrans platsvärde. Till exempel är 6 hundratal större än 6 ental eftersom hundratal står längre till vänster.
Vill du lära dig mer om platsvärde? Titta på den här videon.

Öva

Uppgift 1
Vad är platsvärdet för siffran 8 i 2,894?
Välj 1 alternativ:

Vill du göra fler liknande uppgifter? Titta på dessa övningar:
Intro till platsvärde
Skapa det största eller minsta talet
Placera värdeblock

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.