If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Prioriteringsregler exempel

Prioriteringsreglerna berättar vilken ordning vi ska lösa stegen i uttryck med fler än ett räknesätt. Först löser vi alla uträkningar inom parenteser eller hakparenteser. För det andra löser vi exponenter. För det tredje löser vi all multiplikation och division från vänster till höger. För det fjärde löser vi all addition och subtraktion från vänster till höger. Skapad av Sal Khan och Monterey Institute for Technology and Education.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Operationernas ordning Vi ska förenkla 8 plus 5 gånger 4 minus, och sedan inom parenteser, 6 plus 10 dividerat med 2 plus 44. När du ser ett galet uttryck som det här där du har parenteser och addition och subtraktion och division, bör du alltid ha i bakhuvudet i vilken ordning operationerna kommer. Jag skriver dem här. Så när du funderar på ordningen av några operationer, eller egentligen när du räknar ut vilket uttryck som helst, ska du komma ihåg att parenteserna har högsta prioritet. högsta prioritet. Och de är de här strecken här, eller vad du nu vill kalla dem. De är parenteserna där. De har högsta prioritet. Efter det kan du börja oroa dig över exponenter. De finns inga exponenter i det här uttrycket, men jag skriver ner så du kommer ihåg det i framtiden: exponenter. Ett sätt som jag brukar tänka på är att parenteserna alltid har högsta prioritet, men efter det går vi i nedstigande ordning, eller jag antar att vi borde säga -- eller, ja, i nedstigande ordning beroende på hur snabb beräkningen är. När jag säger snabb så menar jag hur snabbt det växer. När jag upphöjer något till en exponent, när jag upphöjer något till något så växer det väldigt snabbt. Sedan växer det lite långsammare eller krymper lite långsammare om jag multiplicerar eller dividerar, så det kommer efter: multiplicera eller dividera. Multiplikation och division kommer sedan, och sist av allt kommer addition och subtraktion. De här är typ de långsammaste operationerna. Det här är lite snabbare. Det här är det snabbaste. Och sedan parenteserna, som vad som än händer alltid har högsta prioritet. Vi använder det här. Jag skriver om hela uttrycket. Så det är 8 plus 5 gånger 4 minus, i parentes, 6 plus 10 dividerat med 2 plus 44. Vi vill räkna ut parenteserna först. Vi har parenteser där och där. Den här parentesen är ganska enkel. Ja, insidan av parentesen är redan uträknad, så vi skulle egentligen kunna se det som 5 gånger 4. Vi räknar ut det direkt. Så det här kommer att vara 8 plus -- och egentligen, när du räknar ut parenteserna, om du du räknar ut den här parentesen får du bokstavligen bara 5, och om du räknar ut den där parentesen får du bokstavligen bara 4, och eftersom de är bredvid varandra multiplicerar du ihop dem. Så 5 gånger 4 är 20 minus -- jag ska vara konsistent med färgerna. Jag skriver nästa parentes här, och inuti den ska vi räkna ut det här först. Jag ska bara avsluta parentesen här... Och sedan har vi plus 44. Så vad kommer det här bli? Det här innanför parenteserna? Ja, du kanske är frestad att bara gå från vänster till höger. 6 plus 10 är 16 och sedan dividerat med 2 och då får du 8. Men kom ihåg operationernas ordning! Division har högre prioritet än addition, så det du vill göra är att utföra divisionen först, och vi skulle kunna skriva det här så här. Man skulle kunna tänka sig att skriva ut några fler parenteser. Jag gör det i samma lila. Man skulle kunna tänka sig att skriva ut några fler parenteser här för att verkligen understryka att man ska göra divisionen först. Så 10 dividerat med 2 är 5, så det här blir 6, plus 10 dividerat med 2, vilket är 5. 6 plus 5. Ja, vi måste fortfarande räkna ut parentesen, så det här blir -- vad är 6 plus 5? Ja, det är 11. Så det vi har kvar är 20:an -- jag skriver ner allt igen. Vi har kvar 8 plus 20 minus 6 plus 5, som är 11, plus 44. Och nu när vi har alla operationer på samma nivå kan vi bara gå från vänster till höger. 8 plus 20 är 28, så man kan se det här som 28 minus 11 plus 44. 28 minus 11 -- 28 minus 10 är 18, så det här kommer att vara 17. Det kommer att vara 17 plus 44. Och 17 plus 44 blir sedan -- jag rullar ner lite -- 7 plus 44 är 51, så det här kommer att vara 61. Så det här är lika med 61. Och vi är klara! Och vi är klara!