If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Regler vid multiplikation

Utforska den kommutativa, associativa och neutralelementslagen vid multiplikation.
I den här artikeln lär vi oss de tre huvudreglerna för multiplikation. Här är en snabb sammanfattning av dessa så kallade lagar:
Kommutativa lagen vid multiplikation: Att ändra ordningen på faktorerna ändrar inte produkten. Till exempel, 4, times, 3, equals, 3, times, 4.
Associativa lagen vid multiplikation: Att ändra gruppering av faktorer ändrar inte produkten. Till exempel, left parenthesis, 2, times, 3, right parenthesis, times, 4, equals, 2, times, left parenthesis, 3, times, 4, right parenthesis.
Neutralelementslagen vid multiplikation: Produkten av 1 och vilket tal som helst är det talet. 1 är neutralt element vid multiplikation. Till exempel, 7, times, 1, equals, 7.

Kommutativa lagen

Kommutativa lagen vid multiplikation säger att ändrad ordning på faktorerna inte ändrar produkten. Här är ett exempel:
4, times, 3, equals, 3, times, 4
Lägg märke till att båda produkterna är 12 även om talordningen är omvänd.
Här är ett annat exempel med fler faktorer:
1, times, 2, times, 3, times, 4, equals, 4, times, 3, times, 2, times, 1
Observera att båda produkterna är 24.
Vilket av dessa är ett exempel på den kommutativa lagen?
Välj 1 alternativ:

Associativa lagen

Den associativa lagen vid multiplikation säger att förändring av grupperingen av faktorerna inte ändrar produkten. Här är ett exempel:
start color #11accd, left parenthesis, 2, times, 3, right parenthesis, times, 4, end color #11accd, equals, start color #e07d10, 2, times, left parenthesis, 3, times, 4, right parenthesis, end color #e07d10
Kom ihåg att parenteser säger till oss att göra något först. Därför utvärderar vi den vänstra sidan så här:
empty space, start color #11accd, left parenthesis, 2, times, 3, right parenthesis, times, 4, end color #11accd
equals, 6, times, 4
equals, 24
Och här är hur vi utvärderar höger sida:
empty space, start color #e07d10, 2, times, left parenthesis, 3, times, 4, right parenthesis, end color #e07d10
equals, 2, times, 12
equals, 24
Observera att båda sidorna är lika med 24 trots att vi multiplicerade 2 och 3 först på vänster sida och vi multiplicerade 3 och 4 först på höger sida.
Vilket av dessa är ett exempel på den associativa lagen?
Välj 1 alternativ:

Neutralelementslagen

Neutralelementslagen vid multiplikation säger att produkten av neutrala elementet 1 och vilket tal som helst är det talet. Här är ett exempel:
7, times, 1, equals, 7
Den kommutativa lagen vid multiplikation säger att det inte spelar någon roll om 1 kommer före eller efter talet. Här är ett exempel på neutralelementslagen med 1 före talet:
1, times, 6, equals, 6
Vilket av dessa är ett exempel på neutralelementslagen?
Välj 1 alternativ:

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.