Huvudinnehåll

Om det här kapitlet

Denna genomgång ger oss förutsättningar att förstå aritmetik på djupet. Vi ska utforska olika sätt att representera heltal, positionssystemet, prioriteringsregler, avrundning och flera andra begrepp inom aritmetiken.