If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Att jämföra antal föremål

Sal pratar om vad som menas med "fler än" och "färre än". Skapad av Sal Khan.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Gavin har dessa hästar. Är antalet hästar i varje bild nedan - mer än, minde än, eller lika många som - - antalet hästar Gavin har? Vi tittar först på hur många hästar Gavin har. Han har 1 - - 2 3 - - 4 5 - - 6 hästar. OK, vi kommer ihåg det. Vi jämför varje av dessa antal hästar - med de 6 hästar som Gavin har. Så vi tittar här - Här har vi 1 - - 2 3 - - 4 5 - - 6 hästar. Så detta är samma antal som Gavin har. De är bara uppställda annorlunda. Så det är lika många. Vi lägger den i "lika många"-korgen. Här har vi - 1 - - 2 3 - - 4 - 5 hästar. Så det här är mindre än de 6 hästar som Gavin har. 5 är mindre än 6. Här, och bara genom att titta på det här kan jag se - - att det är mer än 6, men vi kan räkna dem. 1 - - 2 3 - - 4 5 Och sen 5 till, det blir 10. Eller så kan vi säga - 1 - - 2 3 - - 4 5 - - 6 7 - - 8 9 - - 10 10 är mer än 6. 10 är mer än 6 så vi lägger den i "mer än"-korgen. Här har vi 4 och 4. Det blir 8. 1 - - 2 3 - - 4 5 - - 6 7 - - 8 Så ännu en gång är det mer än de 6 här uppe. Det är mer än 6. Och här har vi - 1 - - 2 3 - - 4 hästar. 4 är mindre än 6. Så jag lägger den i "mindre än"-korgen. Så där. Nu kollar vi våra svar och ser hur vi klarade oss. Vi gjorde rätt!