If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Att jämföra antal föremål

Sal pratar om vad som menas med "fler än" och "färre än". Skapad av Sal Khan.

Videotranskription

Gavin har dessa hästar. Är antalet hästar i varje bild nedan - mer än, minde än, eller lika många som - - antalet hästar Gavin har? Vi tittar först på hur många hästar Gavin har. Han har 1 - - 2 3 - - 4 5 - - 6 hästar. OK, vi kommer ihåg det. Vi jämför varje av dessa antal hästar - med de 6 hästar som Gavin har. Så vi tittar här - Här har vi 1 - - 2 3 - - 4 5 - - 6 hästar. Så detta är samma antal som Gavin har. De är bara uppställda annorlunda. Så det är lika många. Vi lägger den i "lika många"-korgen. Här har vi - 1 - - 2 3 - - 4 - 5 hästar. Så det här är mindre än de 6 hästar som Gavin har. 5 är mindre än 6. Här, och bara genom att titta på det här kan jag se - - att det är mer än 6, men vi kan räkna dem. 1 - - 2 3 - - 4 5 Och sen 5 till, det blir 10. Eller så kan vi säga - 1 - - 2 3 - - 4 5 - - 6 7 - - 8 9 - - 10 10 är mer än 6. 10 är mer än 6 så vi lägger den i "mer än"-korgen. Här har vi 4 och 4. Det blir 8. 1 - - 2 3 - - 4 5 - - 6 7 - - 8 Så ännu en gång är det mer än de 6 här uppe. Det är mer än 6. Och här har vi - 1 - - 2 3 - - 4 hästar. 4 är mindre än 6. Så jag lägger den i "mindre än"-korgen. Så där. Nu kollar vi våra svar och ser hur vi klarade oss. Vi gjorde rätt!