If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Introduktion till subtraktion

Sal pratar om vad det innebär att subtrahera. Exemplen han använder är 4-3 och 5-2. Skapad av Sal Khan.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Låt oss utforska vad som menas med att subtrahera nummer. Så låt oss säga att jag vill räkna ut vad fyra... fyra minus tre är. Fyra minus tre. Så ett sätt att tänka på det, är att du startar med fyra saker. Så låt mig rita upp fyra saker. Där har jag en, två... ...tre och fyra. Och när jag... Så det här är de fyra sakerna. Och när jag säger minus tre... Eller om jag ska subtrahera tre från fyra så är ett sätt att tänka på det... Jag kommer att ta bort tre av dessa fyra saker. Så låt oss göra det. Så jag kommer att ta bort en, jag tar bort två, och jag tar bort tre. Lägg märke till att jag tog bort en, två, tre saker. Så hur många har jag kvar? Om jag startar med fyra och tar bort tre. Jag subtraherar tre. Fyra minus tre, och jag har kvar... jag har kvar en sak här. Så fyra minus tre är lika med... är lika med ett. Fascinerande! Låt oss gör en till. Låt oss räkna ut vad fem... vad fem minus två är. Och låt oss skriva det så här. Låt oss säga att vi vill räkna ut någonting, ett frågetecken... Låt mig ta bort det här. Jag gör det här istället. Så låt oss säga att vi har ett frågetecken. Så det är ett okänt nummer här. Så jag sätter ett frågetecken här. Och vi säger att det okända numret är lika med... är lika med fem. Fem minus två. Minus två... Så vad kommer detta bli? Låt oss visualisera det. Det här betyder att jag har fem saker och jag kommer att ta bort två av dem och det här är vad som är kvar efter att jag startar med fem och tar bort två Så jag har en, två, tre... ...fyra, fem saker. Nu kommer jag att ta bort två av dem. Så jag tar bort en, och två. Så jag tog bort en, två saker. Så hur många har jag kvar? Jag har dessa kvar... Låt mig göra det här med en annan färg. Jag har kvar de här lila sakerna här. Så hur många är det? Hur många har jag kvar? Jag har en, två, tre saker kvar från mina ursprungliga fem. Så någonting är lika med fem minus två. Det någonting är tre. Tre är lika med fem minus två. Låt mig ersätta detta med en trea. Så vi ser att tre... Låt mig göra trean i samma färg som den här gröna. Så vi ser att tre, tre är lika med fem minus två. Eller så kan vi säga att fem minus två är lika med tre. Vilket som.