If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Att addera och subtrahera med tallinjer

Sal funderar ut vilken tallinje som stämmer överens med en 2-siffrig additions- eller subtraktionsuppgift.

Videotranskription