If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Att addera genom att göra en grupp om 10

Sal adderar 5+68 genom att dela upp talet 5 i talen 2 och 3.

Videotranskription