If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Problemlösning med subtraktion: tennisbollar

Sal löser ett subtraktionstal i två steg. Tal som används är i talområde 1-100.

Videotranskription