If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Volym rätblock repetition

Granska grunderna för volymen och prova lite övningsuppgifter.

Vad är volym?

Volymen är mängden tredimensionellt utrymme som ett objekt upptar. Volymen mäts i kubikenheter/volymenheter.
Figuren nedan har t.ex. en volym på 18 kubikenheter eftersom den består av 18 enhetskuber.
Vill du lära dig mer om begreppet volym? Kolla in den här videon.

Bestäm volymen av ett rätblock (rektangulärt prisma)

För att bestämma volymen av ett rätblock multiplicerar vi figurens längd med figurens bredd och höjd.
Volymen av rätblock= längd×bredd×höjd
Vill du veta mer om att bestämma volymen av rätblock? Kolla in den här videon.

Exempel 1

Volym=längd×bredd×höjd
Volym=3×2×3
Volym=18 kubikenheter

Exempel 2:

Volym=längd×bredd×höjd
Volym=6×5×7
Volym=210 kubikenheter

Övningsdel 1: Bestäm volymen genom att multiplicera

Uppgift 1A
Hur stor är figurens volym?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
cm3

Vill du göra fler liknande uppgifter? Kolla in denna övning: Volym 1

Övningsdel 2: Bestäm volymen med hjälp av enhetskuber

Uppgift 2A
Enhetskub:
Vad är rätblockets volym?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
enhetskuber

Vill du göra fler liknande uppgifter? Kolla in dessa övningar:
Volym med hjälp av enhetskuber 1
Känsla för volymberäkning

Övningsdel 3: Utmanande uppgifter

Uppgift 3A
Figuren nedan består av 2 rätblock.
Vilken volym har den här figuren?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
kubik cm

Vill du göra fler liknande uppgifter? Kolla in dessa övningar:
Dela upp figurer för att bestämma volymen
Läsuppgifter om volym

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.