If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Koners volym

Problem

Bestäm konens volym.
Ange antingen ett exakt svar i termer av π eller använd 3,14 som π och avrunda ditt slutliga svar till närmaste hundradel.
enheter3