If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Begränsningsarea med hjälp av nät

Problem

Studera detta rätblock
Figuren visar ett rätblock. Linjen som förbinder de vänstra och högra sidorna är satt till 2 enheter lång. Linjen som förbinder de övre och undre sidorna är satt till 3 enheter lång. Linjen som förbinder fram- och baksidan är satt till 5 enheter lång.
Beräkna rätblockets begränsningsarea ovan genom att veckla ut figuren och använda rutnätet nedan.
Figuren visar ett rätblock som vecklats ut. Det utvecklade rätblocket består av 4 rektanglar som ligger på en rad. den andra rektangeln sätt från vänster är även ansluten till en rektangel över och en under sig. Längden på den nedre sidan av rektangeln längst till vänster är satt till 3 enheter. Respektive längd för rektangeln näst mest till vänster är satt till 2 enheter, medan den högra sidan av samma rektangel är satt till 5 enheter lång. Den vänstra sidan av triangeln som ligger under den andra rektangeln från vänster har längden 3 enheter.
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett exakt decimaltal, som 0,75
  • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
  • ett blandat tal, som 1 3/4
areaenheter