If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Begränsningsarea repetition

Repetera begränsningsarea och testa några övningsuppgifter.

Vad är begränsningsarea?

Begränsningsarea är storleken på ytan som täcker utsidan av en tredimensionell form.

Bestäm begränsningsarea

För att beräkna begränsningsarean adderar vi areorna på alla ytor i den tredimensionella figuren.
Vill du lära dig mer om att bestämma begränsningsarea? Kolla in den här videon.

Exempel: Rätblock

Bestäm begränsningsarean på det rätblock som visas nedan.
Vi viker isär rätblocket och lägga sidorna bredvid varandra.
Var och en av sidorna är en 4 gånger 1, comma, 5 rektangel.
Rektangelns area=la¨ngdbredd=41,5=6\begin{aligned} \text{Rektangelns area} &= \text{längd} \cdot \text{bredd}\\\\ &= 4 \cdot 1{,}5\\\\ &= {6} \\\\ \end{aligned}
Den totala arean för båda sidorna är 2, dot, 6, equals, start color #11accd, 12, end color #11accd.
Botten och toppen är båda 4 gånger 5 rektanglar.
Rektangelns area=la¨ngdbredd=45=20\begin{aligned} \text{Rektangelns area} &= \text{längd} \cdot \text{bredd}\\\\ &= 4 \cdot 5\\\\ &= {20} \\\\ \end{aligned}
Den totala arean för botten och toppen är 2, dot, 20, equals, start color #1fab54, 40, end color #1fab54.
Baksida och framsida är båda 1, comma, 5 gånger 5 rektanglar.
Rektangelns area=la¨ngdbredd=1,55=7,5\begin{aligned} \text{Rektangelns area} &= \text{längd} \cdot \text{bredd}\\\\ &= 1{,}5 \cdot 5\\\\ &= {7{,}5} \\\\ \end{aligned}
Den totala arean för baksidan och framsidan är 2, dot, 7, comma, 5, equals, start color #e07d10, 15, end color #e07d10.
Vi adderar areorna för att bestämma begränsningsarean.
Begra¨nsningsarea=12+40+15=67\begin{aligned} \text{Begränsningsarea} &= \blueD{12}+ \greenD{40} + \goldD{15} \\\\ &= 67\\\\ \end{aligned}
Begränsningsaren för rätblocket är 67 enhetersquared.

Övningsdel

Uppgift 1
  • Nuvarande
Bestäm begränsningsarean för fyrsidiga pyramiden som visas nedan.
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
  • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
  • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
  • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
enhetersquared

Vill du prova några fler uppgifter med begränsningsarea? Testa denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.