If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Likformighet & transformationer

Problem

Erika kunde överföra linjesegmentet AB till linjesegmentet CB med hjälp av en rotation och en skalning.
Erika kom fram till:
"Jag kunde överföra linjesegmentet AB till linjesegmentet CB med hjälp av en sekvens av isometriska avbildningar och skalningar, så figurerna är likformiga.
Vilket fel hade Erika i sin slutsats?
Välj 1 alternativ: