If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Likformighet & transformationer

Problem

Erika kunde överföra linjesegmentet start overline, A, B, end overline till linjesegmentet start overline, C, B, end overline med hjälp av en rotation och en skalning.
Erika kom fram till:
"Jag kunde överföra linjesegmentet start overline, A, B, end overline till linjesegmentet start overline, C, B, end overline med hjälp av en sekvens av isometriska avbildningar och skalningar, så figurerna är likformiga.
Vilket fel hade Erika i sin slutsats?
Välj 1 alternativ:
Fastnat?
Fastnat?