If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Parallellförflyttningar repetition

Repetera grunderna för parallellförflyttning och utför sedan några parallellförflyttningar.

Vad är en parallellförflyttning?

En parallellförflyttning är en typ av transformation som tar varje punkt i en figur och skjuter dem samma avstånd i samma riktning.
Denna parallellförflyttning överför XYZ till den blå triangeln.
Resultatet är en ny figur, kallad avbildningen. Avbildnigen är kongruent med den ursprungliga figuren.
Vill du lära dig mer om olika typer av transformationer? Kolla in den här videon.

Utför parallellförflyttningar

En figur kan flyttas horisontellt längs x-axeln och vertikalt längs y-axeln.
Exempel:
Parallellförflytta LMN 4 enheter längs x-axeln och 2 enheter längs y-axeln.
En parallellförflyttning 4 enheter längs x-axeln resulterar i en förflyttning åt vänster med 4 enheter och en parallellförflyttning 2 enheter längs y-axeln resulterar i en förflyttning nedåt med 2 enheter.
Denna parallellförflyttning överför LMN till triangeln nedan.
Vill du lära dig mer om att göra parallellförflyttningar? Kolla in den här videon.

Öva

Uppgift 1
Använd verktyget "Parallellförflytta" för att bestämma avbildningen av linjesegmenten PQ och RS för en parallellförflyttning +9 enheter längs x-axeln och 6 enheter längs y-axeln.
Sorry, this part of the question is no longer available. 😅 Don't worry, you won't be graded on this part. Keep going!

Vill du göra fler liknande uppgifter? Prova denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.