If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Parallellförflyttningar intro

Lär dig vad parallellförflyttningar är och hur man utför dem i vår interaktiva widget.
För att se vad en parallellförflyttning är, ta tag i punkten och flytta runt den.
Bra! Du parallellförflyttade punkten. I geometri flyttar en parallellförflyttning en sak upp och ner eller åt vänster och höger.
Testa här att parallellförflytta detta segment genom att dra det från mitten, inte ändpunkterna:
Lägg märke till hur segmentets riktning och längd förblev desamma när du flyttade det. Parallellförflyttningar flyttar bara saker från ett ställe till ett annat; de ändrar inte deras storlek, form eller riktning.
Nu när vi har en grundläggande förståelse för vad parallellförflyttningar är, kan vi lära oss hur vi använder dem i koordinatsystemet.

Parallellförflyttningar i koordinatsystemet

Koordinater gör att vi kan vara mycket exakta med de parallellförflyttningar vi utför.
Utan koordinater kan vi säga något i stil med "Vi får start color #ca337c, B, prime, end color #ca337c genom att parallellförflytta start color #11accd, B, end color #11accd nedåt och till höger."
Men det är inte så exakt. Om vi ​​använder ett koordinatnät kan vi säga något mer exakt: "Vi får start color #ca337c, B, prime, end color #ca337c genom att parallellförflytta start color #11accd, B, end color #11accd 5 enheter till höger och 4 enheter nedåt."
Mer kompakt kan vi beskriva detta som en parallellförflyttning open angle, 5, comma, minus, 4, close angle.
Minustecknet framför 4 berättar att den vertikala förflyttingen är nedåt istället för uppåt. På liknande sätt indikeras en parallellförflyttning åt vänster genom att det första värdet är negativt.

Ursprungsfigurer och slutfigurer

För varje parallellförflyttning har vi ursprungsfiguren, vilket är den figur vi utför parallellförflyttningen på och slutfiguren, som är resultatet av parallellförflyttningen. Till exempel i vår parallellförflyttning var urspungspunkten start color #11accd, B, end color #11accd och slutpunkten var start color #ca337c, B, prime, end color #ca337c.
Observera att vi indikerade slutfiguren med start color #ca337c, B, prime, end color #ca337c, uttalad B prim. Det är vanligt, när man arbetar med parallellförflyttning, att använda samma bokstav för slutfiguren och ursprungsfiguren och helt enkelt bara lägga till primbeteckningen till slutfiguren.

Vi testar några övningar

Uppgift 1

Varje enhet i rutnätet är lika med 1.
Rita linjesegmentets slutfigur efter en parallellförflyttning open angle, 2, comma, minus, 3, close angle.

Problem 2

Varje enhet i rutnätet är lika med 1.
Rita cirkelns slutfigur efter en parallellförflyttning open angle, minus, 7, comma, minus, 1, close angle.

Utmaningsuppgift

Vilken paralleförflyttning överför punkt start color #11accd, C, end color #11accd till punkt start color #ca337c, C, prime, end color #ca337c?
Välj 1 alternativ:

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.