Om du ser detta meddelande så betyder det att vi har problem med att hämta externa resurser till vår webbsajt.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Huvudinnehåll

Bestämma parallellförflyttningar

Lär dig hur du hittar den rätta parallellförflyttningen för att överföra en given ursprungsfirgur till en given avbildning.
I den här artikeln kommer vi att lösa uppgifter där vi får start- och slutkoordinater och uppmanas att ta reda på vilken parallellförflyttning som måste ha skett.

Del 1: Bestämma parallellförflyttning för ett par punkter

Vi går igenom en exempeluppgift

En parallellförflyttning överför punkt A(3,7) till punkt A(6,2). Vi tar reda på vilken parallellförflyttning det här är.

Lösning

Steg 1: Horisontell förflyttning. A flyttas 3 enheter åt höger på grund av (6)(3)=+3.
Steg 2: Vertikal förflyttning. A flyttas 9 enheter nedåt eftersom (2)(7)=9.
Svaret: A är överförd till A efter en parallellförflyttning 3,9.

Din tur!

Uppgift 1

Bestäm parallellförflyttningen som överför punkt B(2,1) till punkt B(4,5).
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
,
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Uppgift 2

Bestäm parallellförflyttningen som överför punkt C(7,5) till punkt C(5,5).
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
,
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Uppgift 3

Vilken beräkning ger i allmänhet den exakta vertikala förflyttningen av en parallellförflyttning från punkt P till punkt P?
Välj 1 alternativ:

Utmaningsuppgift

En viss parallellförflyttning överför punkt D(3,10) till punkt D(12,21).
Vad är avbildningen av E(17,9) efter den här översättningen?
(
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
,
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
)

Del 2: Bestämma parallellförflyttning för ett par polygoner

Vi går igenom en exempeluppgift

Titta på fyrhörningarna som ritas nedan. Vi bestämmer parallellförflyttningen som överför ursprungsfiguren FGHI till avbildningen FGHI.

Lösning

Vi fokuserar på ett par motsvarande punkter, t.ex. F(4,6) och F(2,3). Om vi kan hitta parallellförflyttningen som tar F till F, får vi samtidigt veta parallellförflyttningen som tar hela ursprungsfigurens fyrhörning till sin avbildning!
Horisontell förflyttning: (2)(4)=+6
Vertikal förflyttning: (3)(6)=3
Därför överförs FGHI till FGHI genom en parallellförflyttning 6,3.

Din tur!

Bestäm parallellförflyttningen som överför JKL till JKL.
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
,
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.