If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Uppritning av figurer

Problem

Fyrhörningarna L, M, N, O och A, B, C, D är kongruenta. Sidolängden på varje kvadrat i rutnätet är 1 enhet.
Vilken av följande sekvenser av transformationer överför L, M, N, O till A, B, C, D?
Sekvens ASekvens B
En parallellförflyttning 6 enheter åt vänster och 1 enhet uppåt, sedan en spegling i den horisontella linjen genom punkt A.En 90, degree rotation om punkt O, därefter en parallellförflyttning 6 enheter åt vänster och 1 enhet uppåt.
Välj 1 alternativ:
Fastnat?
Fastnat?