If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Rotationer repetition

Repetera grunderna för rotationer och utför sedan några rotationer.

Vad är en rotation (vridning)?

En rotation är en typ av transformation som tar varje punkt i en figur och roterar den ett visst antal grader runt en given punkt.
En given rotation av triangle, M, N, O ger den blå triangeln.
Resultatet är en ny figur, kallad avbildningen. Avbildnigen är kongruent med den ursprungliga figuren.
Vill du lära dig mer om olika typer av transformationer? Kolla in den här videon.

Genomföra rotationer

Även om en figur kan roteras vilka gradtal som helst, så kommer rotationen oftast att vara en vanlig vinkel, t.ex 45, degreeseller 180, degrees.
Om gradtalet är positivt, kommer figuren att rotera moturs.
Om gradtalet är negativt, kommer figuren att rotera medurs.
Figuren kan roteras runt vilken given punkt som helst.
Exempel:
Rotera triangle, O, A, R 60, degrees runt punkten left parenthesis, minus, 2, comma, minus, 3, right parenthesis.
Rotationscentret är left parenthesis, minus, 2, comma, minus, 3, right parenthesis.
Rotation med 60, degrees flyttar varje punkt runt left parenthesis, minus, 2, comma, minus, 3, right parenthesis i moturs riktning. Rotationen av triangle, O, A, R ger triangeln nedan.
Vill du lära dig mer om att utföra rotationer? Kolla in den här videon.

Öva

Uppgift 1
  • Nuvarande
Klicka på "Rotera" använd det interaktiva verktyget för att få fram avbildningen av start overline, E, Z, end overline efter att ha roterats 270, degrees runt origo.
Rotationsriktningen för en positiv vridvinkel är moturs.

Vill du göra fler liknande uppgifter? Prova denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.