If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Rita parallella och vinkelräta linjer

Problem

Alla punkter kan sammanbindas parvis med en linje.
Bind samman det par av svarta punkter som bildar en vinkelrät linje mot det streckade linjesegmentet.