If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Parallella och vinkelräta linjer repetition

Repetera grunderna för parallella och vinkelräta linjer.   Identifiera och rita parallella och vinkelräta linjer i några praktiska övningar.  

Vad är vinkelräta linjer och parallella linjer?

Vinkelräta linjer är linjer som möts i rät vinkel.
Parallella linjer är alltid lika långt ifrån varandra - oavsett hur långt de stäcker sig, kommer de aldrig att mötas.
Vill du lära dig mer om parallella och vinkelräta linjer? Kolla in den här videon.

Övningsdel 1: Identifiera parallella och vinkelräta linjer

Uppgift 1A
Vilka av följande par sidor i GAZ är vinkelräta?
Välj 1 alternativ:

Vill du göra fler liknande uppgifter? Prova denna övning.

Övningsdel 2: Rita parallella och vinkelräta linjer

Uppgift 2A
Vilka två punkter som helst kan sammanbindas med en linje.
Använd den gröna linjen för att binda samman det par svarta punkter som gör en linje parallell med det blå linjesegmentet.

Vill du göra fler liknande uppgifter? Prova denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.