If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Koordinatsystem textuppgifter övning (kvadrant 1)

Öva på några mer utmanande textuppgifter för kvadrant 1 i koordinatsystem.
Sortera efter: