If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Markera en koordinatpunkt (talpar)

Vi markerar ett talpar på x-axeln (horisontell) och y-axeln (vertikal) i koordinatsystemet. Skapad av Sal Khan och Monterey Institute for Technology and Education.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Rita in det ordnade paret (6, -8) i koordinatsystemet. Så det här är koordinatsystemet här. Den horisontella axeln här är x-axeln. Den vertikala axeln här är y-axeln. Och när vi får ett ordnat par som det här så brukar den första koordinaten vara x-koordinaten och den andra koordinaten vara y-koordinaten. Så det står att vi har en x-koordinat som är 6. En x-koordinat som är 6... det betyder att vi räknar upp till 6 på x-axeln. Så vi räknar 1, jag kan till och med skriva ner 1. Sedan har vi 2, här, sedan har vi 3, sedan har vi 4, sedan har vi 5 och sedan har vi gått till 6 på x-axeln. Vi startade i origo i (0,0), det är origo, sedan rörde vi oss 6 steg till höger. Det är den här delen. Y-koordinaten är minus 8. Det betyder att vi går ner 8 i vertikal riktning. Vi kan kan se det här. Jag gör bara varannan. Så det här är ner 1, det här är minus 2, minus 3, det här är minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Så vi går 6 åt höger och 8 neråt. Vi går 6 åt höger och sedan går vi ner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Och då är vi här, så den där punkten är (6, -8). Man kan också röra sig så här: man går 6 ditåt, då kommer vi vara på den här linjen här, och sedan kan man gå... och sedan är y-koordinaten minus 8, och man kan säga att vi är på den här linjen här. Platsen där de korsar varandra är den här koordinaten. Det sättet jag brukar använda mig av är att gå 6 åt höger, gå längs x-axeln, och sedan gå ned längs y-axeln, så du går ner 8.